Thông Tin Cá Nhân

Tôi tên là Quốc Bình – Thành Viên Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ (Trực thuộc Chi Bộ Anh Quốc).

Tôi chỉ muốn được làm một người công dân bình thường trên đất nước Việt Nam này. Chỉ muốn sống theo Hiến Pháp & Pháp Luật như điều 69 trong Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”

Thế nhưng, công dân không hề có quyền ra báo tư nhân, không hề có quyền tự do lập hội, cũng không hề được tự do biểu tình.

Rõ ràng rằng những người lãnh đạo đảng cộng sản đang vi phạm điều 69 Hiến pháp, vi phạm những quyền căn bản của người dân (dân quyền). Hơn thế nữa, điều này còn vi phạm điều 19, điều 20 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, điều 19, điều 21, điều 22 Công ước quốc tế về các quyền dân sự – chính trị.

Tôi xin hứa là sẻ đấu tranh cho đến khi nào đất nước Việt Nam có được một nền Tự Do & Dân Chủ thật sự. Chỉ có con đường Đa Nguyên – Đa Đảng thì mới giúp cho đất nước phát triển bền vững. Qua đó, người dân mới thật sự được hưởng sự Tự Do – Công Bằng – Hạnh Phúc.

Ai muốn lên lạc với mình thì theo địa chỉ sau: quocbinh8x@hotmail.co.uk

 

Advertisements

One Response to Thông Tin Cá Nhân

  1. An Nam says:

    Chung toi luon o ben canh cac ban. Mong cho dat nuoc som thoat khoi che do doc tai Cong San Viet Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: